obey-robots.txt
Reactie NLkabel op berichtgeving in de pers over FOX Sports ? update
image

29 juli 2016

Namens de kleine kabelbedrijven (Kabelnoord, CAI Harderwijk, SK Veendam, SK Pijnacker, Kabelnet Edam-Volendam, Compenz Media/Plinq, KT Waalre en Kabeltex) voert NLkabel momenteel gesprekken met FOX Networks Group over doorgifte. NLkabel heeft in die gesprekken te kennen gegeven dat de leden niet door FOX gedwongen willen worden een premium sportzender op te nemen in het basispakket tegen een forse betaling. NLkabel wacht daarom de uitkomst van het geschil hierover tussen KPN en FOX af. De leden CAIW en DELTA voeren zelfstandig gesprekken met FOX.

Minimum guarantee

Ook de door FOX gevraagde zogenaamde `minimum guarantee´ - een bedrag dat voor iedere digitale kijker moet worden betaald om überhaupt het premiumpakket van FOX-zenders aan klanten aan te mogen bieden - stuit op verzet. Mathieu Andriessen, directeur NLkabel: `Momenteel heeft minder dan 10% van de digitale kijkers een abonnement op FOX Sports Eredivisie. Dat 90% van de klanten dan een tariefstijging van 2 euro zou krijgen voor iets waar ze niet om gevraagd hebben vinden wij onredelijk. Het principe van het basispakket is immers: veel zenders voor weinig geld´.

À la carte

Het voorstel van FOX sluit volgens NLkabel ook niet aan bij het principe dat premium zenders zoveel mogelijk à la carte worden aangeboden. Voorbeelden van dergelijke à la carte doorgifte zijn Ziggo Sport Totaal, HBO en Film1. Verder heeft NLkabel twijfels bij de mededingingsrechtelijke houdbaarheid van de nieuwe voorwaarden zoals FOX die voorstelt.

UPDATE 29 juli

Uitspraak in kort geding

Op 29 juli heeft de rechtbank Midden Nederland uitspraak gedaan in kort geding tussen KPN en FOX. Daarin is KPN niet in het gelijk gesteld. NLkabel betreurt dat. De kleinere leden van NLkabel wachten nu de uitkomst van het lopende ACM onderzoek af. ACM onderzoekt of FOX zich wel houdt aan de afspraak met de voormalige NMa dat alle partijen onder gelijke voorwaarden een aanbod krijgen. De kleine leden van NLkabel hebben aan FOX aangegeven dat ze FOX Sports hangende het onderzoek nog op basis van de oude voorwaarden willen doorgeven.
Bron: NLkabel
Reactie NLkabel op berichtgeving in de pers over FOX Sports
image

27 juli 2016

Namens de kleine kabelbedrijven (Kabelnoord, CAI Harderwijk, SK Veendam, SK Pijnacker, Kabelnet Edam-Volendam, Compenz Media/Plinq, KT Waalre en Kabeltex) voert NLkabel momenteel gesprekken met FOX Networks Group over doorgifte. NLkabel heeft in die gesprekken te kennen gegeven dat de betreffende leden niet door FOX gedwongen willen worden een premium sportzender op te nemen in het basispakket tegen een forse betaling. NLkabel wacht daarom de uitkomst van het geschil hierover tussen KPN en FOX af. De leden CAIW en DELTA voeren zelfstandig gesprekken met FOX.

Minimum guarantee

Ook de door FOX gevraagde zogenaamde `minimum guarantee´ - een bedrag dat voor iedere digitale kijker moet worden betaald om überhaupt het premiumpakket van FOX-zenders aan klanten aan te mogen bieden - stuit op verzet. Mathieu Andriessen, directeur NLkabel: `Momenteel heeft minder dan 10% van de digitale kijkers een abonnement op FOX Sports Eredivisie. Dat 90% van de klanten dan een tariefstijging van 2 euro zou krijgen voor iets waar ze niet om gevraagd hebben vinden wij onredelijk. Het principe van het basispakket is immers: veel zenders voor weinig geld´.

À la carte

Het voorstel van FOX sluit volgens NLkabel ook niet aan bij het principe dat premium zenders zoveel mogelijk à la carte worden aangeboden. Voorbeelden van dergelijke à la carte doorgifte zijn Ziggo Sport Totaal, HBO en Film1. Verder heeft NLkabel twijfels bij de mededingingsrechtelijke houdbaarheid van de nieuwe voorwaarden zoals FOX die voorstelt.
Bron: NLkabel
Nederlander vindt snelheid belangrijk aspect van internetverbinding

18 juli 2016

De snelheid van een internetverbinding is voor Nederlanders erg belangrijk, zo blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 1.000 Nederlanders. 45% van de Nederlanders ervaart nooit een trage internetverbinding.  Wanneer Nederlanders onverhoopt te maken krijgen met een trage verbinding ergert ruim driekwart zich daaraan. Naast het wegvallen van de verbinding zijn ook pop-ups en spam internet-ergernissen.

Mannen en vrouwen hebben een andere behoefte als het gaat over de snelheid van een internetverbinding. Mannen vinden het vooral belangrijk om een snelle verbinding te hebben als zij thuiswerken, terwijl vrouwen met name tijdens een ontspannen avondje online TV kijken vlot internet willen. Beide groepen vinden het overigens niet zo´n probleem als de verbinding tijdens het bijhouden van social media niet optimaal werkt. Het onderzoek van Multiscope werd verricht in opdracht van KPN-dochter Reggefiber. 

Snelheid vooral belangrijk bij streaming audio en video

Vooral voor het streamen van muziek of films en voor online TV en video´s kijken hebben de respondenten behoefte aan een snelle verbinding. Wanneer er sprake is van een verbinding die te wensen overlaat, doet bijna twee derde van de respondenten niets en wacht gewoon tot het probleem vanzelf is opgelost. 23 procent moppert op het betreffende apparaat. Anderen proberen de tijd te doden met het halen van eten of drinken (14%), een bezoek aan het toilet (10%) of het erbij pakken van een ander apparaat om het daarmee te proberen (11%).

internetergernissen
Bron: NLkabel