obey-robots.txt
Reactie NLconnect op wetsvoorstel overstappen telecom
image

1 februari 2019

Het ministerie van EZK consulteerde een wetsvoorstel tot het wijzigen van de Telecommunicatiewet. Het doel van dit voorstel is om overstapdrempels voor eindgebruikers te verlagen teneinde het overstappen naar een andere telecomaanbieder te vergemakkelijken en de mededinging te bevorderen. NLconnect constateert tot haar spijt dat een regeling voor e-mail forwarding in de residentiële markt ontbreekt en heeft in de reactie verzocht om deze alsnog toe te voegen.

Gezonde marktwerking is natuurlijk gebaat bij een soepel overstapproces voor eindgebruikers. De leden van NLconnect ondervinden dagelijks dat overstapdrempels potentiële concurrentie door kleinere aanbieders belemmeren. We onderschrijven daarom van harte de analyse van EZK dat asymmetrische belangen tussen marktpartijen (grote versus kleine providers) aan een effectieve zelfregulering in de weg staan. Wij steunen in dat kader de door uw ministerie voorgestelde maatregelen tegen ongewenste overstap op de kleinzakelijke markt, tegen het ontmoedigen van een overstap, voor juiste informatieverstrekking aan eindgebruikers over het overstapproces en voor het waarborgen van de continuïteit van dienstverlening bij een overstap. Hoe meer drempels er kunnen worden weggenomen, des te beter het is voor de consument en de diversiteit en concurrentie in de markt!

Wettelijke regeling voor e-mail forwarding ontbreekt

In onze ogen moet e-mail forwarding voor klanten net zo vanzelfsprekend worden als nummerportabiliteit. Consumenten die het mailadres dat zijn van hun provider kregen actief gebruiken, kunnen dit bij een overstap naar een andere provider veelal niet meenemen. De overdragende aanbieder biedt dit namelijk ofwel niet aan als aparte dienst ofwel deze weigert mail gedurende een langere periode te forwarden naar een nieuw adres.

Met name bij vraagbundelingsinitiatieven ondervinden providers in toenemende mate dat (dreigend verlies van) het e-mailadres voor sommige consumenten een overstapdrempel is. Deze belemmering draagt niet bij aan een succesvolle vraagbundeling en daarmee uitrol van glasvezel in kernen en buitengebieden. Uit onderzoek van Telecompaper in oktober 2018 blijkt dat `het niet willen veranderen van e-mailadres´ op plek drie staat van overstapdrempels in de ogen van consumenten. Er is momenteel geen effectieve zelfregulering die deze overstapdrempel voorkomt.

NLconnect heeft in haar reactie voorgesteld dat de overdragende provider wordt verplicht om tot een jaar na de overstap e-mail te forwarden naar een door de consument aan te geven, danwel de overstappende consument gedurende een jaar na de overstap toegang te geven tot zijn oude mailbox. 

Daarnaast stellen wij voor dat aanbieders de verplichting krijgen om een e-mail only aanbod aan consumenten te doen, zodat consumenten tegen een maandbedrag hun bestaande mailadres kunnen behouden.

Lees hier de volledige reactie van NLconnect op de consultatie van het wetsvoorstel overstappen telecom.
Bron: NLkabel
E-Fiber legt glasvezel aan in gemeente Montfoort
image

16 januari 2019

De inwoners van de gemeente Montfoort kunnen zich klaarmaken voor de komst van glasvezel in de hele gemeente. Alle huishoudens en bedrijven die een abonnement hebben afgesloten krijgen kosteloos een glasvezelaansluiting.  De graafwerkzaamheden starten naar verwachting eind tweede kwartaal van dit jaar.

Het benodigde aantal aanmeldingen is tijdens de vraagbundelingscampagne niet bereikt, maar het enthousiasme voor supersnel en stabiel internet blijkt er zeker. E-Fiber heeft daarom met de gemeente, ondernemers en betrokken ambassadeurs naar een passende oplossing gezocht en gevonden: alle huishoudens en bedrijven in Montfoort en Linschoten die een abonnement hebben afgesloten krijgen een aansluiting, bij de overige adressen worden de kabels doorgetrokken tot aan de gevel of, indien de bewoner daar geen toestemming toe geeft, tot in de straat. Tijdens de aanleg kunnen alle inwoners en bedrijven uit Montfoort en Linschoten nog steeds profiteren van een kosteloze huisaansluiting. Daarvoor dient men op tijd een abonnement af te sluiten bij een van de glasvezelproviders (deze uiterste datum zal tijdig worden gecommuniceerd).

Onmisbaar

Eric Vos, directeur van E-Fiber, is enthousiast over deze regeling: "Ik ben blij dat we een oplossing hebben gevonden zodat mensen toch nog kunnen profiteren van de voordelen van het glasvezelnetwerk. Dit is een unieke kans."

Ook Ivo ten Hagen, wethouder van de gemeente Montfoort, is blij met deze stap richting een toekomstbestendig netwerk: "Internet maakt een steeds groter deel uit van ons leven. Supersnel en betrouwbaar internet is nu en in de toekomst onmisbaar voor onze inwoners, scholen en bedrijven. Ik ben daarom blij dat E-Fiber glasvezel in Montfoort aanlegt."

Providers

E-Fiber is deze maand begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel in Montfoort en Linschoten. De graafwerkzaamheden starten naar verwachting eind tweede kwartaal van dit jaar. Nadere informatie over de planning volgt. De inwoners krijgen tijdens de zogenaamde schouwfase nog de mogelijkheid om kosteloos over te stappen op glasvezel via een van de beschikbare providers, te weten NLconnect-leden TriNed, Tweak en Glasnet en SNLR. 

Over E-Fiber

NLconnect-lid E-Fiber is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van glasvezel. In verschillende gebieden zoals Landerd, Koggenland, Bernheze, Zeevang en Boekel legt E-Fiber met succes glasvezelnetwerken aan. E-Fiber heeft de ambitie om de aankomende 3 tot 5 jaar minimaal 500.000 adressen in Nederland te voorzien van een glasvezelaansluiting.
Bron: NLkabel
NLconnect onderschrijft aangepaste gedragscode Notice and Take Down
image

15 januari 2019

NLconnect, de brancheorganisatie voor de breedbandindustrie heeft vandaag de aangepaste gedragscode `Notice and Take Down´ ondertekend. De code is half december aangescherpt met een addendum over het bestrijden van kinderporno. De accessproviders in de achterban van NLconnect hebben besloten deze aanpak graag te onderschrijven.

In het addendum bij de aangepaste NTD-code is vastgelegd dat inhoud die wordt gemeld door het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) binnen 24 uur offline wordt gehaald. Providers handelen deze meldingen af zonder zelf te onderzoeken of er sprake is van onmiskenbaar onrechtmatig/strafbaar materiaal en zonder het EOKM om een vrijwaring te vragen.

Bestrijden onrechtmatige zaken

NLconnect-directeur Mathieu Andriessen: `Hoewel de NTD-code vooral van invloed is op de dagelijkse praktijk van hostingproviders verbinden wij als access-industrie graag onze naam aan de scherpere regels. Onze leden leggen hoogwaardige glasvezel- en andere breedbandnetwerken aan en zorgen er voor iedereen in ons land een snelle internetverbinding heeft. Daarmee leveren we een bron van informatie, communicatie en vermaak. Maar er gebeuren online ook veel onrechtmatige zaken. Die moeten actief worden voorkomen en bestreden. De NTD code en de aanscherping daarvan dragen hier aan bij.´

Accessproviders

Notice and Take Down is een procedure die start op het moment dat iemand (vermeende) illegale online informatie meldt bij een provider. Dat is de Notice. De procedure eindigt met het offline halen van de betreffende content, de zogenoemde Take Down, veelal door de hostingprovider. Andriessen: `Accessproviders nemen hun verantwoordelijkheid natuurlijk op meerdere vlakken. Ze bieden eindgebruikers bijvoorbeeld beveiligingspakketten voor spam- en virusbescherming en doen aan voorlichting en advisering over zaken als phishing. Ook pakken ISP´s gehackte of kwaadwillende eindgebruikers aan, onder andere door uitwisseling van abuse informatie´. De aangescherpte NTD code past volgens NLconnect goed in de steeds intensievere gezamenlijke aanpak door de internetindustrie van onrechtmatige zaken op het internet.
Bron: NLkabel