obey-robots.txt
Wendbaarheid in Small, Medium en Large. Welke maat past jouw organisatie?
image  4 minuten

"I can´t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination."
- Jimmy Dean -

Hoe verbinden we `wendbaarheid´ aan concrete doelstellingen? Hoe passen we `Business Agility´ toe in een bestaand organisatieconcept? Veel organisaties willen wendbaarder worden, veel minder organisaties willen in een nieuw bedrijfsconcept wendbaar zijn. Het gaat er om een toepassing te vinden van Agile werkwijzen die aansluit op de strategische doelen van de organisatie. Agile kan en hoeft niet overal te leiden tot een totaal nieuw bedrijfsconcept a la Spotify én Agile is niet het antwoord op al uw vragen. Business Agility is op maat beschikbaar: in Small, Medium en Large.

One size fits all?

Business Agility is geen `one size fits all´. Ten eerste is er de definitiekwestie. Agile, `behendig´, is niet gelijk aan `Scrum´. Business Agility gaat om de mate waarin een organisatie Agile wil worden. `Slagvaardig´ is misschien wel een goede vertaling. Er zijn meerdere mogelijkheden om Agile te werken, waarvan Scrum een voorbeeld[1] is.

De Agile werkwijze wordt in de praktijk op veel verschillende manieren ingepast. Soms als basis voor een herdefiniëring van het organisatieconcept,  maar veel vaker wordt gekozen voor een implementatie binnen de staande organisatie.

Maar hoe past Agile in de organisatie?

Business Agility kan alleen ontstaan wanneer je verder kijkt dan de implementatie van een set  methoden en technieken. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie-context. Hoe Agile in te passen in de staande beheerprocessen, in het projectenportfolio? In de bedrijfsstrategie? In de governance van de organisatie? Moeten al die aspecten volledig op de schop? Dat is wat we bedoelen met `Small´, `Medium´ en `Large´. Het is zaak een keuze te maken in de maat die bij de organisatie past, op dit moment. Met een doorkijk naar het potentieel over enkele jaren. We doen dat langs het strategische, tactische en operationele perspectief.

De WAAROM vraag

Wat wil je met Business Agility bereiken? Welk doel dient dit middel? De zoektocht begint in een strategisch perspectief. Om met Sinek te spreken; in de doelen die een organisatie zich stelt, zit het WHY: Waarom wil je wendbaarder worden? Waarom zou je wendbaarder willen zijn? Op hoofdlijn zien we steeds dezelfde antwoorden: kortere time-to-market! Efficiënter samenwerken! Beter klantperspectief hanteren! (Ontwikkel-) kosten omlaag en slagingspercentage van projecten omhoog! Het is nodig om de doelen verder af te pellen. Om ze meer concreet te maken. Hoe zou je deze doelen vertalen doelstellingen op unit- of afdelingsniveau? Door te relateren aan doelen en doelstellingen, wordt de organisatie zich bewust van de noodzaak om Business Agility te introduceren, de mate waarin dat moet en de snelheid waarmee resultaat bereikt moet zijn.

De strategische doelen kennen een interne en een externe component. Het externe component bestaat uit marktontwikkelingen, technologische ontwikkelingen, de klantbehoefte daarin, of bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving. Wat staat de organisatie te wachten? Wat gebeurt er als we niet snel genoeg acteren? Wat valt er om als we niets doen? De componenten samen creëren het WAAROM (WHY) en het juiste urgentiebesef[2]. Dat is belangrijk, als motor onder het benodigde draagvlak voor verandering. Hoe wil je een andere werkwijze `verkopen´ als je niet kunt concretiseren waarom dit zo belangrijk is?

De WAT DAN vraag

Een duidelijk waarom is het kader, waarin moet worden onderzocht WAT we anders of meer Agile moeten maken en inrichten. We volgen nog steeds de gouden cirkel van Sinek, maar werken ook naar de juiste maatvoering toe. Als het doel van een organisatie is om marktaandeel te vergroten, dan maak je andere keuzes dan een organisatie die voor de opgave staat om inkomsten uit de staatskas efficiënter te benutten ten behoeve van een burger. Er zijn wel gemeenschappelijke factoren die in deze vraag mee moeten wegen. De `klant´ is er zeker een. Of:  `gebruiker´, `burger´, `student´ of `verzekerde´. Welke naam je ook gebruikt, de verwachting van de klant op het gebied van product en dienst moet centraal staan. Wat ga je doen om je belofte aan de klant waar te maken? Sneller ontwikkelen? De customer journey verbeteren? Moeten er bepaalde projecten uitgevoerd worden? Moet het IT-landschap anders worden ingericht met het oog op nieuwe technologie? Afhankelijk van wat er gedaan moet worden, kun je focus aanbrengen; op welk product of dienst, of welk proces (-cluster) begin je met Agile werken? Is een groeimodel naar meer Agile mogelijk en hoe ziet dat eruit? Welk deel van de organisatie ga je wendbaarder maken? Soms moet je tenslotte tijd nemen om een maatje te groeien.

De HOE DAN vraag

Dat brengt de HOE-vraag te berde. Als je Business Agility wil inbedden in de organisatie, hoe ga je dan van start. De organisatie kent al een bepaalde inrichting van governance, ontwikkeling en beheer, projectportfolio, projectmanagement, et cetera. Het IT-landschap zal, door organische groei en verwevenheid bijvoorbeeld, niet eenvoudig `wendbaarder´ te maken zijn. Ook werkprocessen, samenwerking, en cultuuraspecten moeten worden meegenomen. Op dit niveau nemen we de huidige organisatie-inrichting onder de loep en moet worden bepaald hoe Agile methoden en technieken, Agile proces en IT management, Agile architectuur en Agile cultuur kunnen worden ingebed in de organisatie én in welke mate. Want alleen Agile teams neerzetten, is wellicht niet genoeg. Het WAAROM geeft draagvlak voor de werkwijze en voor de gemeenschappelijke doelen. In combinatie met WAT geeft dit focus op product en dienst, en prioritering en planning. Het HOE bepaalt hoe de Agile teams passen in de staande processen, cultuur en organisatie-inrichting.

Waarom, wat en hoe; deze drie niveaus bepalen samen de maat van Business Agility in de organisatie en vormen de basis voor een roadmap naar implementatie van een wendbare organisatie. De mate waarin wendbaarheid nodig is en op welk vlak (dienst, proces, IT, werkmethode enzovoort), bepaalt welke maat je nu nodig hebt. Met potentie om te groeien naar een maatje meer.

Lees ook: Maak eerst een Agile fundering, voordat je een LEAN huis bouwt

[1] Andere voorbeelden van Agile zijn onder meer DSDM, LEAN, Extreme programming, RUP, zie ook (bijvoorbeeld): https://www.sixsigma.nl/wat-is-agile
[2] Kotter, Leiderschap bij verandering, 2011

CTA Digitale Business Transformatie
Bron: NLkabel
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.