obey-robots.txt
Overheidssteun wenselijk voor breedband in het buitengebied?
image

Mogen overheden meebetalen aan de aanleg van snel internet in gebieden waar dat ontbreekt? Of is dat ongeoorloofde staatssteun? Het ligt eraan. Overheidssteun mag volgens de Europese regelgeving wél voor percelen waar de huidige vaste internetverbinding niet sneller is dan 30 Mbps. Als er al een 30+ Mbps-verbinding ligt, is overheidssteun in principe níet toegestaan. Maar is 30 Mbps wel een realistische grens? Het derde en laatste deel van het drieluik over snel internet in het buitengebied.

`De markt wil niet, de overheid mag niet´ opende eind vorig jaar een artikel in De Volkskrant over het gemis van snel internet in midden-Drenthe. In het artikel verzucht een van de initiatiefnemers van de coöperatie Sterk Midden Drenthe dat zowel Europa als marktpartijen de provincie frustreren bij pogingen om het `digitale zandpad´ te verlaten. Marktpartijen zouden bestaande netwerken opvijzelen tot 30 Mbps (megabit per seconde) om het overheden onmogelijk te maken de aanleg van snel internet te ondersteunen. Met name KPN moest het ontgelden, want dat bedrijf had net aangegeven delen van het buitengebied te willen ontsluiten met VDSL en 4G.

De ratio achter de regelgeving

Naar aanleiding van een soortgelijk geluid uit Groningen vroeg Kamerlid Agnes Mulder (CDA) de minister van Economische Zaken wat hij vindt van `de regel dat regionale overheden niet zelf mogen investeren in het eigen achterland als daar in de komende jaren plannen zijn van telecombedrijven voor internet met een snelheid van minimaal 30 Mbps´. Het antwoord van minister Kamp verscheen eind maart. Hij verwijst naar de ratio achter de staatssteunregels voor breedband: `Voorkomen moet worden dat publieke financiering wordt verleend voor snel internet in gebieden waar de markt normaal gesproken toch al zou investeren of reeds heeft geïnvesteerd´. Dat is een logisch standpunt. Want als de markt zorgt voor sneller internet is er geen reden voor overheidsinmenging.

Wat houden de staatssteunregels in?

Volgens de de-minimisverordening van de Europese regelgeving mogen overheden tot 200.000 euro breedbandprojecten steunen, zonder dat er sprake is van staatssteun. Voor hogere bedragen geldt het staatssteunkader. Dat maakt onderscheid tussen zwarte, witte en grijze gebieden. Zwarte gebieden hebben meerdere snelle netwerken, staatssteun is er niet toegestaan. `Snel´ definieert de Europese Commissie hierbij als minimaal 30 Mbps. Witte gebieden zijn gebieden waar geen enkele snelle breedbandinfrastructuur is. Wanneer de markt die er in de nabije toekomst waarschijnlijk ook niet zal ontwikkelen, is staatsteun toegestaan. In witte gebieden waar een marktpartij wél van plan is om snel internet aan te leggen, is voor staatssteun vooraf goedkeuring van de Europese Commissie nodig. Hetzelfde geldt in grijze gebieden. Dat zijn de gebieden waar één snel netwerk ligt. Voor het geven van toestemming beoordeelt de Europese Commissie onder meer of het publieke plan een dusdanig grote sprong voorwaarts (step change) behelst, dat het staatssteun rechtvaardigt.

Gelderland ging de discussie aan

Begin vorig jaar had de provincie Gelderland een uitvoerige discussie met Brussel over het 30 Mbps-criterium. Volgens Gelderland zou steun mogelijk moeten zijn voor alle percelen met een verbinding onder de 100 Mbps. De provincie Gelderland haalde hierbij uiteindelijk bakzeil. Gelukkig werd Gelderland wel uit de brand geholpen. Kabelbedrijf CIF gaat de meeste witte percelen in de Achterhoek waar het om ging namelijk van een glasvezelverbinding voorzien.

Is 30 Mbps een achterhaalde snelheid?

Ook in Drenthe wordt nu het argument gehanteerd dat de grens van 30 Mbps achterhaald is. En dat argument vindt inmiddels ook weerklank in het Europees Parlement. Europarlementariër Paul Tang (PvdA) stelt dat je met 30 Mbps nog `geen film online kunt kijken´. Maar is 30 Mbps écht een onredelijke grens? Onderzoekers van Dialogic en de TU Eindhoven voorspellen dat de consument in 2020 gemiddeld behoefte zal hebben aan een downloadsnelheid van 165 Mbps en een uploadsnelheid van 20 Mbps. Gezien deze voorspelling is 30 Mbps inderdaad geen vetpot. Daar staat echter tegenover dat 30 Mbps anno 2015 genoeg is voor uiteenlopende online toepassingen, waaronder Skypen, online video, muziek streaming, thuiswerken en allerlei diensten. De telecommonitor van toezichthouder ACM bevestigt dit: waar 97% van de consumenten in ons land kan kiezen voor 200 Mbps, kiest 36% nog altijd voor een verbinding van maximaal 30 Mbps. Zo bezien valt KPN moeilijk kwalijk te nemen dat het bedrijf alternatieven ontwikkelt voor de langzame ADSL-lijnen.

Voor de consument in het buitengebied die is aangewezen op een langzame ADSL-verbinding is 30 Mbps via VDSL of 4G immers wel degelijk een grote stap voorwaarts. En doordat een marktpartij investeert, kunnen publieke middelen elders worden ingezet.

Naar 100% dekking van snel internet

In een eerder blog in deze serie kwamen voorbeelden aan bod van marktpartijen die snel internet in het buitengebied aanleggen. Onder meer dankzij die marktpartijen wordt het witte gebied gelukkig steeds kleiner. Maar het is desondanks nog steeds vrij omvangrijk. Zo geeft KPN aan dat 100.000 adressen niet meegenomen worden in de uitrol van VDSL en 4G in het buitengebied. En bij de uitrol van glasvezel door de joint-venture van CIF en Cogas in Twente wordt 4% van de witte percelen vanwege de astronomische graafkosten niet meegenomen.

De laatste percelen

Er blijft dus genoeg werk voor overheden en burgerinitiatieven om de laatste percelen in het rurale buitengebied op zo kort mogelijke termijn te voorzien van snel internet. Want niemand, ook niet in het rurale buitengebied, dient verstoken te blijven van breedbandinternet. Nederland is het als digitale koploper in Europa aan haar stand verplicht om naar 100% dekking met snel internet te gaan. Daarbij is het zaak dat alle inspanningen van initiatieven die met publiek geld worden gefinancierd zich richten op het resterende witte gebied. Dat kan lastig zijn met het oog op de schaal van de initiatieven. Maar het voorkomt benadeling van marktpartijen en onverantwoorde besteding van overheidsgeld.
Bron: NLkabel
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.