obey-robots.txt
Voorlichting over auteursrecht: sector gaat in gesprek

Onlangs stuurde minister Van der Steur een brief aan de Kamer waarin hij verslag uitbracht over het resultaat van gesprekken tussen rechthebbenden en ISP´s over het stimuleren van legaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Genoemde gesprekken hebben volgens Van der Steur nog niet geleid tot een akkoord. De minster gaat partijen uitnodigen en zet vooral in op voorlichting. Een kansrijke benadering, waaraan NLkabel graag haar medewerking verleent.

Seminar `Legaal aanbod is de norm´

In november 2015 organiseerde V&J een seminar over de bestrijding van online piraterij, onder de noemer `Legaal aanbod - de norm´. Tijdens het seminar passeerden verschillende mogelijkheden de revue, waaronder het vergroten van het legaal aanbod, het geven van voorlichting aan gebruikers van illegaal materiaal en handhaving van auteursrechten door of ten behoeve van rechthebbenden. De problematiek is prangend, omdat illegale diensten niet bijdragen aan een gezonde en productieve mediasector in binnen en buitenland. De mediasector, van makers en rechthebbenden tot TV distributeurs en ISP´s, heeft in die zin een collectief belang.

Voorlichting over auteursrecht

Enkele van de suggesties die op het seminar voorbij kwamen liggen wat betreft de internetproviders niet voor de hand. Zo achten ISP´s het om reden van onder meer privacy niet wenselijk actief handhavend op te treden als het gaat om de bestrijding van illegaal downloaden. Ik sprak destijds de hoop uit dat de mediasector de handschoen gezamenlijk zou oppakken door de komende tijd een effectieve voorlichting over legale dienstverlening vorm te geven. Een en ander natuurlijk naast een aanpak die zich richt op aanbieders van illegale content. De minister lijkt die gedachte nu te omarmen, getuige de brief. De minister schat in dat "op afzienbare termijn met name afspraken over vergroting van legaal aanbod en voorlichting over het gebruik van aangeboden (il)legaal materiaal tot de mogelijkheden zouden kunnen behoren". Hij wil partijen uitnodigen op het ministerie om de mogelijkheden voor afspraken door partijen nader te verkennen. Dat is een positieve ontwikkeling. NLkabel zal het gesprek namens de kabel-ISP´s dan ook met een constructieve houding aangaan!

[embedded content]

Relevante informatie over intellectueel eigendom

Dat voorlichting hard nodig is, bleek eerder dit jaar ook uit onderzoek van de European Union Intellectual Property Office. Het ontbreekt jonge consumenten aan de juiste informatie over Intellectueel Eigendom (Intellectual Property), en de informatie die er is wordt niet effectief richting jongeren gecommuniceerd. Het onderzoek werd verricht onder jongeren (15-24 jaar) uit alle Europese lidstaten. "Many of the participants could not recall having encountered any communication on IP. This was especially the case in, for example, Germany, the Netherlands, Greece, Lithuania, Croatia, Bulgaria and Hungary", aldus de onderzoekers. Het gevolg is dat jongeren zich onverschillig tonen wanneer het gaat om inbreuk op auteursrechten. Van de respondenten gebruikt 25% bewust illegale bronnen. Belangrijke drijfveren zijn gebruik van illegale bronnen zijn prijs en beschikbaarheid van content. Nog eens 13% gebruikt illegale bronnen, zonder te weten dat deze illegaal zijn. In Nederland is dat 10%, zoals blijkt uit onderstaande infographic:

auteursrecht-en-jongeren-EUIPO

Niet moraliseren en paternaliseren

Het onderzoek van het EUIPO biedt ook bruikbare aanknopingspunten voor een Nederlandse voorlichtingscampagne. Zo blijken campagnes die een moreel beroep doen op de verdienmogelijkheden van makers en artiesten die downloaden vergelijken met diefstal veelal ineffectief. Jongeren "do not feel being affected by the message that artists lose a lot of money due to illegal downloads because the way the artists act tells them that those artists do not really need the money. (...) Secondly, they reject the comparison of illegal downloading behaviour with theft. (...) The young people said they do not consider the comparison as fair; they do not feel like they are stealing when they are downloading online content from illegal sources. (...) The patronising tone of voice in the message and the fact that it portrays people downloading online content from illegal sources as offenders once again turns them off.".

Neutrale informatie

Jongeren blijken vooral behoefte te hebben aan neutrale informatie die hen in staat stelt hun eigen beslissing te nemen, zoals zoals concrete en feitelijke informatie over de precieze financiële impact van downloaden uit illegale bron en over de werking van de mediaketen. Ook veiligheid lijkt een belangrijke drijfveer om af te stappen van illegale bronnen. "Informing young people that accessing legally available content means accessing content in a safe manner with no, or strongly reduced, risks of viruses or malware could open them up to acquiring content in a legal manner.", aldus de onderzoekers. Het is zaak om uit deze ervaringen lering te trekken wanneer de sector aan voorlichting gaat werken.

Mathieu Andriessen directeur NLkabelMathieu Andriessen is algemeen directeur bij NLkabel
Bron: NLkabel

No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.